Skolens vision for dannelse

Høring

Til skolens samarbejdspartnere

Byrådet har besluttet, at der på Stokkebækskolen skal reduceres i antallet af klasser fra 27 til 21.

Det betyder store forandringer på skolen, og derfor inviteres skolens interessenter til at afgive et skriftligt høringssvar.

Bestyrelsen udsender høringsmateriale mandag d. 5. november. Materialet indeholder 3 modeller, som skolen kan organiseres efter fra august 2019.

Høringsmaterialet ligger under Nyt fra kontoret i højre spalte her på skolens hjemmeside og lægges derudover i dagligvarebutikkerne i skolens område.

Sidste frist for afgivelse af skriftligt høringssvar for skolens interessenter er tirsdag d. 13. november 2018.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Stokkebækskolen

Ingen aktuelle opslag