Stokkebækskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi

Vi tager sigte mod at danne hver enkelt elev til at blive en aktiv deltager og medskaber af sin egen fremtid i en globaliseret verden, og hvor eleven bliver i stand til at træffe kvalificerede valg med livsduelighed og mod på livet.

Eleven dannes gennem tilegnelse af kundskaber og færdigheder til livsduelighed og deltagelse i et demokratisk samfund.
Lysten til at lære styrkes gennem trivsel og inddragelse af eleven i egen læreproces.
Gennem forpligtende fællesskaber lærer eleven at være lyttende og have respekt for hinandens forskelligheder.

Vi vil være en skole, der

  • sætter fællesskabet højt og arbejder med at skabe gode undervisningsmiljøer, hvor hver enkelt elev føler sig som en del af fællesskabet
  • arbejder med at skabe gode relationer mellem elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse
  • arbejder med at udfordre hver enkelt elev tilpas
  • ser hver enkelt elev som et helt menneske med potentiale

De fire ovenstående sætninger er udtrykt i vores dannelseshus

 

Link til Stokkebækskolens Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

 

Carol Dweck dynamisk mindset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesplan for implementering af antimobbestrategi

 

 

Dato

 

Aktør

 

Indhold

 

Ansvarlig

 

 

23. august

 

Skolebestyrelsen

 

Orientering om DropMob

 

 

AB/Christian

 

21. september

 

 

Skolebestyrelsen

 

Bestyrelsen drøfter procesplan

 

AB

 

29. september

 

 

Fælles elevrådsmøde

 

Antimobbestrategi

 

AB/aBI/cGL

 

21. november

 

 

Ledelsesteam

 

Strategi for værdiregelsæt og antimobbestrategi

 

AB

 

30. november

 

 

Pædagogisk stormøde for det pædagogiske personale

 

 

Personalet drøfter indholdet

 

AB

 

4. december

 

 

Elevrådet drøfter antimobbestrategi

 

 

Elevrådet drøfter antimobbestrategi

 

 

AB

 

11. december

 

Tilbagemelding på bestyrelsesmøde

 

Arbejde med dannelsesvision og værdiregelsæt og gensidige forventninger

 

 

AB

 

8. februar 2018

 

 

Stormøde for kontaktforældre

 

Forældrene arbejder med værdiregelsæt og antimobbestrategi

 

 

AB

 

21. februar 2018

 

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vedtager værdiregelsæt og antimobbestrategi

 

 

AB

 

Marts 2018

 

 

Offentliggørelse

 

Kommunikation

 

AB