Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
Elevtal pr. 1. januar 2018:  473

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient: 18,39

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,88

  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,33

  • Udskolingen (7.-9. klasse):  20,85